Ordensregler - Soldalens Rideklub og Stokdal Gældende fra 1. april 2023 

Ordensreglerne skal sikre god ro og orden i rideklubben og hos Karen og Søren, som har åbnet deres private ejendom for os. 
 
Hos Soldalens Rideklub er det én for alle og alle for én, så bak op om klubben så bakker den op om dig. Hjælp, når du kan, så hjælper andre, når du ikke kan. 

1: Al færdsel og ophold på Stokdal er på eget ansvar og risiko. 
2: Rideklubbens og staldens åbningstider: 7-20 i hverdagene og 8-18 i weekenden. (i tilfælde af syge heste, stævner eller andre særlige omstændigheder - kontakt da staldansvarlig) 
3: Al parkering foregår bag stalden. 
4: Vis hensyn til alle - både mennesker og dyr. 
5: Hunde må ikke medbringes på Stokdal. 
6: Tag altid sidste hest med ind fra fold, så ingen bliver alene ude. 
7: Ridning i skov er kun tilladt på stierne og kun de dele af skoven, hvor ridning er tilladt. Ved ridning i naturen - husk at vise hensyn til andre skovbrugere. Hav altid en mobil med i tilfælde af uheld. 
8: Hold dig orienteret om informationer omkring andre aktiviteter på Stokdal, f.eks. jagt, private arrangementer, stævner osv. 
9: Opsadling i ridehallen frabedes. 
10: Ryd op efter dig selv, sorter dit affald og hold orden, så der er klar til andre. 
11: Rygning frabedes og er helt forbudt i stalden og ridehal/bane. 
12: Toilet findes i forgangen i stuehuset, hav respekt for at træde ind i en privat bolig og efterlad alting som det så ud, da du kom. 
13: Al undervisning skal gå igennem rideklubben. Har du selv ønske om at bruge en bestemt instruktør så kontakt bestyrelsen for at få en aftale. 
14: Tal pænt, spørg pænt, svar ordentligt - så kan vi have en rigtig god klub, selvom vi alle er forskellige. 
15: Man må meget gerne bruge klubbens udstyr til leg og springning, dog skal der være en voksen tilstede ved leg og en af bestyrelsen godkendt 
voksen til stede ved springning. Hav altid en mobil med i tilfælde af uheld. 
16: Al ridning foregår i henhold til DRF´s reglementer. 
17: Der er opsat to førstehjælpskasser, en ved opsadlingspladser og en i ridehallen. Disse bruges kun i tilfælde af alvorlige uheld. I tilfælde af småskrammer er der plaster osv. i sadelrummet. 

Vores sponsorer