Sikkerhedsregler Gældende fra 1. april 2023 


1. Klubbens åbningstider følger staldens 07.00 - 20.00 hverdage og 08.00-18.00 i weekender. 
2. Klubbens regler gælder i forhold til klubbens aktiviteter. Samt ophold på stedet. 
3. For at modtage undervisning hos Soldalens Rideklub skal man være medlem. 
4. Når klubben har undervisning på banerne eller hallen, er det den pågældende underviser, der bestemmer om banen er lukket for andre. Af sikkerhedsmæssig grunde. 
5. Sikkerhedsregler i henhold til Dansk Ride Forbund (DRF) samt klubbens egne sikkerhedsregler: 
    a. Alle skal ride med godkendt samt fastspændt ridehjelm. 
    b. Alle under 18 år skal bære springvest i forbindelse med springning. Henstilles også til bomarbejde. 
    c. Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten. 
    d. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet. 
    e. Løb eller råb ikke i stalden. 
    f. Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn. 
    g. Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred. 
    h. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. 
    i. Der er ingen, der må springe uden en ansvarlig person over 18 år til stede. Denne person skal være godkendt af rideklubben til opgaven. 
    j. Ingen partrytter eller elevrytter må håndtere hest/pony uden kyndig læring om håndtering af heste. Der skal være deltagelse af ansvarlig voksen. 
    k. Mobiltelefoner må ikke anvendes under ridning på banerne. Men telefonen skal være med i lommen på tur i tilfælde af uheld. 
    l. Kend klubbens regler for ridning og håndtering af hesten på stedet. 
    m. Kend klubbens forholdsregler ved brand. 
    n. Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre. 
6. Tobaksrygning samt åben ild ikke tilladt indendørs på stedet. Samt der henstilles til, at der ikke ryges på stedet i forbindelse med klubbens 
aktiviteter. Vi vil gerne være et godt forbillede for vores unge ryttere. 
7. Det er ikke tilladt at medbringe hund på stedet. 
8. Ingen efterlader noget, såsom fastspændte grimer m.m., som andre dyr eller personer kan komme galt afsted med, når man færdes på rideskolen. 
9. Alle heste/ponyer skal trækkes i træktov eller tøjler. Heste må ikke passere hinanden på staldgangen. 
10. Underviser, bestyrelsen samt stedets anvisninger skal altid overholdes. 
11. Vi henviser i øvrigt til Soldalens Rideklubs vedtægter samt DRF reglement. 
12. Al aktivitet, undervisning, samt øvrig færden og ophold i og på klubbens arealer, samt den private del af området, foregår på eget ansvar.

Vores sponsorer